Przejdź do treści
Dobra organizacja pracy w aptece

Nowe prawa i obowiązki aptek oraz farmaceutów – Przegląd wdrożonych zmian i prognozy
na przyszłość

29.06.2022 roku, ponad rok po wejściu w życie Ustawy o Zawodzie farmaceuty, odbył się darmowy webinar dotyczący nowych praw i obowiązków farmaceutów oraz właścicieli aptek. Wydarzenie online zorganizowane zostało przez Kancelarię B2RLaw we współpracy ze Związkiem Aptek Franczyzowych. Był to swoisty przegląd wdrożonych zmian i prognozy na przyszłość. Dużą wartość stanowiło połączenie dwóch perspektyw – prawnej oraz farmaceutów-praktyków.

Pandemia COVID-19 zweryfikowała wiele założeń. Rola farmaceuty w efektywnym wsparciu systemu opieki zdrowotnej została dostrzeżona. Jako zawód medyczny zyskał on nowe prawa, w tym możliwość realizacji opieki farmaceutycznej, ale również nowe obowiązki. Przedsiębiorcy prowadzący apteki również musieli przygotować się do nowych realiów i dostosować do zmieniających się przepisów, by zapewnić zatrudnianym farmaceutom maksymalny komfort pracy oraz pacjentom dostęp do nowych usług. Między innymi o tych wyzwaniach rozmawiali specjaliści: prawnicy i farmaceuci.

Na wydarzenie pod patronatem medialnym Pulsu Farmacji i Pulsu Medycyny zarejestrowało się ponad 160 uczestników. Webinar składał się z 7 bloków tematycznych. Adwokat Malwina Niczke-Chmura omówiła relacje pomiędzy właścicielem oraz kierownikiem apteki w świetle Ustawy o Zawodzie Farmaceuty. Przybliżyła istotę zmian i ich praktyczne konsekwencje związane z odpowiedzialnością prawną i potrzebą dokumentowania przekazywania zadań. Przedstawiła również wymagania, jakie musi spełniać farmaceuta, aby objąć funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej oraz procedurę zmiany kierownika apteki. Dr Edyta Wasilewska wraz z mgr farm. Anną Szydłowską poświęciły swoją część nowym usługom farmaceutycznym i ich dokumentowaniu. Prelegentki rozmawiały o zaletach szczepień w aptekach i pilotażu przeglądu lekowego. Podniosły ważny aspekt dokumentacji, która jako narzędzie do budowania dialogu na linii farmaceuta-lekarz, a także zwiększające zaangażowanie pacjenta w proces, powinna być prowadzona w formie elektronicznej. Panie zwróciły również uwagę na potrzebę działań komunikacyjnych, szerzących ideę opieki farmaceutycznej wśród wszystkich interesariuszy. Adwokat Paulina Milewska i mgr farm. Monika Łopaciuk skupiły się na zakresie obowiązków farmaceuty, zwłaszcza w kontekście udzielania szczegółowej informacji pacjentom. Wskazały również jakie możliwości otwiera działalność farmaceutów w obszarze edukacji i promocji zdrowia. Prawniczki Marta Kądziołka i Małgorzata Tomaka oraz mgr farm. Mariusz Kisiel omówili bardzo szczegółowo praktyczny aspekt wystawiania recept farmaceutycznych. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, kiedy wystawienie recepty farmaceutycznej jest możliwe i bezpieczne, o czym należy pamiętać oraz jakie są różnice pomiędzy receptą farmaceutyczną a receptami pro auctorepro familiae. W tej części omówiony został również ważny temat dotyczący e-recepty i recepty transgranicznej oraz pokazano różnicę między receptami transgranicznymi, a receptami wystawionymi poza granicami państw Unii Europejskiej czy EFTA. W bloku piątym ponownie dr Edyta Wasilewska z mecenas Anną Cichońską skupiły się na etycznych kwestiach związanych z realizacją zadań farmaceuty. Jak wiemy zawód medyczny wiąże się z zachowaniem tajemnicy zawodowej, należytą starannością w wykonywanej pracy oraz posługiwaniem się aktualnymi wytycznymi z dziedziny farmacji i medycyny. Prelegentki wskazały również potrzebę i obowiązek ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz prawa jakie się z nim wiążą. W części szóstej ponownie adwokat Paulina Milewska szeroko omówiła zakaz reklamy aptek, który często ulega nadinterpretacji przez organy kontrolne. Przedstawione zostały różnice pomiędzy dozwoloną informacją a reklamą. Na zakończenie dr Anna Grochowska-Wasilewska poprowadziła część dotyczącą odpowiedzialności karnej, która może grozić osobie wykonującej zawód farmaceuty bez wymaganych uprawnień, powierzającej jego wykonywanie osobie nieuprawnionej lub posługującej się tytułem zawodowym farmaceuty bezprawnie. Prelegentka omówiła również najnowszą nowelizację w Ustawie o Zawodzie Farmaceuty. Dla przypomnienia, dodano w niej art. 35a, zgodnie z którym farmaceuta podczas i w związku z pracą w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w Kodeksie karnym.

To była solidna porcja wiedzy. Wzrastające potrzeby społeczeństwa, zwiększenie kompetencji zawodu farmaceuty, dynamiczny rozwój nowych usług oraz liczne zmiany legislacyjne wymuszają na farmaceutach i przedsiębiorcach prowadzących apteki ciągłą aktualizację wiedzy. Nie wystarczy wiedza medyczna czy farmaceutyczna, ale dochodzą kwestie prawne, gospodarcze i społeczne. Jako Związek Aptek Franczyzowych dostrzegamy te potrzeby i staramy się wychodzić im naprzeciw. Dlatego cieszymy się niezmiernie, że mogliśmy przyczynić się do dostarczenia i usystematyzowania rzetelnych informacji. Czerpaliśmy prawdziwą przyjemność z udziału w tym wydarzeniu i planujemy kolejne inicjatywy edukacyjne, zawsze gotowi wspierać farmaceutów również merytorycznie.

Udostępnij wpis:

0 0 głosów
Ocena artykułu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wyraź swoje poparcie!