Przejdź do treści
zdjęcie - etykieta wpisów legislacyjnych

Stanowisko ZAF w sprawie komunikatu MZ z dnia 19.10.2020

20.10.2020 roku Związek Aptek Franczyzowych wysłał do Ministerstwa Zdrowia stanowisko ws. Komunikatu MZ z dnia 19.10.2020 roku „Recepty: objaśnienia dot. OW NFZ” (kliknij aby zapoznać się z treścią komunikatu MZ)

W naszym liście nie zgadzamy się, ze stanowiskiem MZ. Jednocześnie prosimy o zmianę komunikatu tak, by jego treść rozstrzygała kontrowersje związane z umieszczeniem znaku „X” w polu NFZ na korzyść pacjenta.

Poniżej zamieszczamy treść wysłanego pisma.

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z ukazaniem się w dniu 19 października 2020r. na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia komunikatu „Recepty: objaśnienia dot. OW NFZ” w imieniu Związek Aptek Franczyzowych (ZAF) chcielibyśmy zabrać głos w tak istotnej dla pacjentów kwestii związanej z refundacją.

ZAF jest związkiem pracodawców aptecznych, prowadzących apteki ogólnodostępne. Przedsiębiorstwa tworzące nasz związek są w posiadaniu wyłącznie Farmaceutów – osób doświadczonych zarówno w obsłudze pacjenta jak również w zarządzaniu aptekami mającymi bardzo szeroki asortyment dostępności leków. W naszej pracy zawsze na pierwszym miejscu stoi Pacjent i troska o jego zdrowie, dlatego też wszelkie nasze postępowanie jest w głównej mierze skoncentrowane na tym by był ON jak najlepiej potraktowany. Czas, który spędza w aptece musi być maksymalnie dobrze wykorzystany, a wszelkie kontrowersyjne sytuacje dotyczące przyniesionej przez Niego recepty staramy się rozstrzygać na Jego korzyść – często kontaktując się z Lekarzem w celu wspólnego wyjaśnienia spornych kwestii.

Komunikat opublikowany 19. października na stronach Ministerstwa Zdrowia jest kontrowersyjny w stosunku do dotychczasowych ustaleń w tym temacie, w związku z tym wnosimy o jego zmianę. Ustawa Prawo Farmaceutyczne dokładnie określa jakie informacje powinny znajdować się na recepcie. Informacja dotycząca kodu oddziału NFZ jest obecnie przewidziana tylko dla pacjentów uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji (kod państwa). W innych sytuacjach dane umieszczone w miejscu kodu oddziału NFZ możemy uznać za nieistotne, niemające wpływu na realizację recepty. Jest to nie tylko sposób postępowania zgodny z prawem, ale co ważne, zgodny z etyką naszego zawodu, który nakazuje nam darzyć zaufaniem każdego Pacjenta (art. 7 ust. 1 Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej). Dążenie do ułatwienia korzystania Pacjentów z systemu opieki zdrowotnej to rzecz, która powinna nam w każdej sytuacji wskazywać drogę postępowania. Teraz, w dobie pandemii, taki sposób postępowania powinien być szczególnie wzmacniany. Tymczasem wydany przez Ministerstwo Zdrowia komunikat w zupełnie odwrotny sposób traktuje sporną kwestię, jaką jest umieszczenie znaku „X” w polu kodu oddziału NFZ. Znamy sytuacje, kiedy program gabinetowy służący lekarzowi do wystawiania recept wymaga od niego umieszczenia na recepcie jakiegokolwiek wpisu. Jeżeli lekarz wpisze X, ponieważ wie, że według prawa nie musi umieszczać dokładnego kodu oddziału NFZ to my w aptekach będziemy zmuszeni zrealizować dany preparat z pełną odpłatnością, nawet gdy zostanie, on w dalszej części recepty, ustalony przez lekarza jako refundowany.

Faktem jest, że obecne przepisy nie określają dokładnie jak ma wyglądać 100% recepta dla pacjenta nieubezpieczonego (tzn. jak oznaczyć brak uprawnienia pacjenta do refundacji z powodu np. braku ubezpieczenia) – do tej pory w takiej sytuacji w kodzie oddziału NFZ wpisane było X lub 100% lub pole to pozostawało puste. Obecnie po uchyleniu art. 96a 8 art. Pkt 2) Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz po ogłoszeniu nowelizacji Rozporządzenia w Sprawie Recept z dnia 18.08.2020 ( § 1. Pkt 1) ) dane zawarte w polu kodu oddziału NFZ (jeżeli nie jest to pacjent korzystający z opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji) są z prawnego punktu widzenia nieistotne.

Art. 96a ust.8 pkt 8) określa jak powinien być przepisany z pełną odpłatnością produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny. Wiemy, że dotyczy to raczej braku wskazań do refundacji, ale daje to narzędzie do całkiem sprawnego poruszania się w granicach przepisów prawa w temacie wypisywania produktów leczniczych pacjentom, którym z jakiejś przyczyny refundacja się nie należy.

Chcemy przy tym zaznaczyć, że uchylenie art.96a ust.8 pkt 2 Ustawy Prawo Farmaceutyczne miało miejsce 19 lipca 2019 roku – uważamy więc, że możliwe było przygotowanie i w razie potrzeby w drodze odpowiednich aktów prawnych doprecyzowanie przyjaznego dla Pacjentów jak również dla Aptek sposobu postępowania.

E-recepta jest naszym zdaniem ogromnym ułatwieniem dla lekarzy, pacjentów oraz aptek. Dążmy wspólnie do tego, aby interpretacja danych na niej zawartych nie musiała być „kontrowersyjna”. W każdym przypadku powinniśmy dążyć do interpretacji propacjenckich, a w tych trudnych czasach każda wątpliwość powinna być rozstrzygana na korzyść Pacjenta.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę dotychczasowego komunikatu tak aby żaden pacjent, któremu refundacja przysługuje nie został przez „system” pokrzywdzony. Jednocześnie deklarujemy naszą gotowość do spotkania i wypracowania czytelnych wytycznych, które będą służyć nie tylko farmaceutom, ale przede wszystkim pacjentom i systemowi ochrony zdrowia.

Udostępnij wpis:

3.7 3 głosów
Ocena artykułu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wyraź swoje poparcie!